Đã đóng

re-Design a Logo + corporate identity

Dự án này đã được trao cho GoldDevelopment với giá €100 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
127
Mô tả dự án

HI, We have a logo but we are missing the "wauw" factor.. and we do not see what is missing.

Attached is the Logo we have now. pls be creative.

We are a furniture trading company (import/export) but do not wan to show furnitures nor lamps in our logo. We want the logo (&emblem) to be recognisable.

Best regards

N

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online