Design a Logo and few more

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 47

Mô Tả Dự Án

Logo company

Other logo

3 Facebook covers

1 facebook Profile photo\logo

2 more covers other platform

trademark

Favicon\Icons

(60px X 60px)

(120px X 120px)

(76px X 76px)

(152px X 152px)

Footer Logo

many size as i need

as we see the progress we would like to continue other things.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online