Đóng

Design a Logo for Internet Business

Dự án này đã nhận được 93 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $32 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
93
Mô tả dự án

Hi there!

I am starting up a business to do with the Internet.

I will be providing the following services:

Web Hosting

Domain Sales

Web Design

VPS Supplying etc..

The business name is:

Sabre Internet

Please can you make some kind of template and then show me so i got an idea of what you're thinking.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online