Đã hoàn thành

Design a Logo for New Company

Dự án này đã kết thúc thành công bởi cri8ive007 với giá $50 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
125
Mô tả dự án

Hi!

We are looking for a hip and awesome looking company logo for a start up company which provides music to filmmakers and media creators. Original and creative is a must (no clip-art).

Company Name:

Total Media Tracks

Must fit well across all social media platforms as well as business cards, flyers, and company website, so we will need various sizes and formats.

Thanks!

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online