Đã đóng

Design a Logo for cookies bakery (named : cookyroad)

Dự án này đã được trao cho exxarts với giá $75 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Design a Logo for cookies bakery (named : Cookyroad).

Main components :

1- logo must contains at least the following colors:

(pink and brown)

2- the logo must contain a cartoon character of a cookie.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online