Đã hoàn thành

Design a Podcast Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi edesignsolution với giá $15 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Need a logo which combines a hard hat and a sound symbol for a podcast I am starting. See picture.

Underneath the logo I would like to put the text;

WASMA

Mining Podcast

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online