Đã hoàn thành

Design and Re-do Powerpoint Presentation

Dự án này đã kết thúc thành công bởi idesignwork với giá $100 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

This project involved re-doing a powerpoint presentation and creating several images / graphics for inclusion.

We will provide content for a 10 slide powerpoint presentation. The tasks involve:

- Revamping the powerpoint presentation to improve the presentation and formatting

- Create 5 images to include in the powerpoint. Broadly, these include:

- Cost comparison slide (comparing two pricing models)

- A timeline slide

- a Personnel skills bio / comparison slide including head shots for 3 personnel

- comparison table

- Process / workflow image

We need this project completed by [url removed, login to view] p.m. Australia Eastern standard time on Thursday, 16 February (tomorrow).

We will provide the content and draft powerpoint upon the successful award of the project.

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online