Đã đóng

Design a Powerpoint template

Dự án này đã nhận được 65 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $329 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

I would like to get a power point template that i can use for the various talks i give on the subject of human flourishing and positive psychology. My specialty is Life Transitions Coaching and I would like to have slides that reflect my brand (positive, healthy, optimistic, colorful and thriving...). In addition to a template, I would like help on creating some specific slides that would have graphics to illustrate what I am talking about.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online