Design a Powerpoint template

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 65

Mô Tả Dự Án

I would like to get a power point template that i can use for the various talks i give on the subject of human flourishing and positive psychology. My specialty is Life Transitions Coaching and I would like to have slides that reflect my brand (positive, healthy, optimistic, colorful and thriving...). In addition to a template, I would like help on creating some specific slides that would have graphics to illustrate what I am talking about.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online