Đóng

Design a Powerpoint template.

Dự án này đã được trao cho damncreative với giá ₹1300 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I have undergone a training in an oil and gas exploration company.

I need to prepare a presentation on my training.

The topic of my presentation is ''well log analysis''.

The designed template should reflect the theme of 'exploration' of oil and gas.

** exploration of oil & gas is different from refining oil & gas.

** the presentation will have contents like full text pages, tables, pictures with white background only (so template colour should match).

** front page should have appealing graphics for the required theme.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online