Design a Powerpoint template.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹600 - ₹1500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 21

Mô Tả Dự Án

I have undergone a training in an oil and gas exploration company.

I need to prepare a presentation on my training.

The topic of my presentation is ''well log analysis''.

The designed template should reflect the theme of 'exploration' of oil and gas.

** exploration of oil & gas is different from refining oil & gas.

** the presentation will have contents like full text pages, tables, pictures with white background only (so template colour should match).

** front page should have appealing graphics for the required theme.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online