Đã đóng

Design a Powerpoint template

Dự án này đã nhận được 53 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $344 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

I need to update a 30 page PP. It may need to be stretched a bit longer. Looking for a fresh and updated look and colors. Not interested in paying by the page as some pages have almost nothing on them. Would like to end up with 5 to 8 templates that I can continue to use and update as needed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online