Đã đóng

Design a Powerpoint template

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹2448 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1000 - ₹3000 INR
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

We are seeking a presentation for our business plan under the name and style of “THE NUTRI COOK”.

“About The Project”

- The project is based on Medication through food which will have research on healthy living style and healthy recipes with details on Nutritional Values.

The Consultant must have excellent experience and should share his earlier work at

Time Line: within a week

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online