Đã hoàn thành

Design a Powerpoint template

Dự án này đã kết thúc thành công bởi graphicking61 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I am looking for a PowerPoint designer to create two different alternative designs for a deck, which will be turned into a PDF and later sold or downloaded as a whitepaper. The content is custom market research. The designs should be easy to use and update with new content. In other words, the design needs to be re-usable. Once I choose a designer, I will share the existing PowerPoint and discuss the details.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online