Đã hoàn thành

Design a Salon Menu

Dự án này đã kết thúc thành công bởi dpbhatt02 với giá $100 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
114
Mô tả dự án

Hi , My salon needs a new MENU in A4 size that can made into tri fold for customers to take home and also for letter drops.

also need to design a hard cover menu book for instore use only.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online