Đã đóng

Design a T-Shirt

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $83 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

My company would like to promote the brand of its bottled mineral water. The design should be on the front and back of the T-shirt. There should also be a slogan to promote the brand name. It could be a big design or just a small logo.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online