Đã đóng

Design a T-Shirt

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $84 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

I own a clothing company that is rural life oriented we also apply directly to a Country concert atmosphere, I would like to release a new designs this summer that is more Hip/Urban.

First colour choices

1) Black, Greys and whites

2) Maroon, Olive Green, Spicy Mustard.

Standy Tan

let me know if you have any more questions.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online