Design a T-Shirt -- 2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 45

Mô Tả Dự Án

In our college,there is going to be "Electronics and Communication Engineering" branch [url removed, login to view] we want a t-shirt representing our branch i.e. branch t-shirt.I don't have any design for it.I want a person who can think of some creative,very innovative design and it should be related to our branch as it is branch fest.I want someone who can make very attractive t-shirt by his own as i don't have any design and if you can think of some logo then it would be great or else i will provide you [url removed, login to view] my main concern is t-shirt designing.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online