Đã đóng

Design a T-Shirt

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1395 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

We want a T-Shirt(polo) design for college technical fest for the students of computer science and engineering , the theme of the design should be around google as google closely relates with technology. The Design should be creative as well as technical at the same time. We also have some quotes that need to be embedded within the design. We want the designs as fast as possible and we are looking for skilled workers.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online