Đã đóng

Design a T-Shirt

Dự án này đã được trao cho alexaltuve14 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I would need a finished and ready to press/print design.

The t shirt is a high school year t shirt.

I do not want those typical college slab serif kind of fonts.

The design can be where ever you decide on the t shirt - but must at least be 20 x 20 cm

The attached logo must be on the t shirt. It can be white, black og full color.

There can only be 4 different colours.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online