Design a T-Shirt

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

I would need a finished and ready to press/print design.

The t shirt is a high school year t shirt.

I do not want those typical college slab serif kind of fonts.

The design can be where ever you decide on the t shirt - but must at least be 20 x 20 cm

The attached logo must be on the t shirt. It can be white, black og full color.

There can only be 4 different colours.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online