Đã đóng

Design a T-Shirt

Dự án này đã được trao cho sdinfoways với giá $50 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

I am looking for a graphic designer to create some gymwear designs.

This would include legging and t-shirt.

I have a logo but it needs to be changed to suit the look i am going for.

I have set out some examples of looks that i like this will be for both male and female.

Please send samples of previous work.

Commercial use. This is a Work Made For Hire and that all copyrights in the work will belong to the hiring party.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online