Đã hoàn thành

Design a T-Shirt

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tigabelasgrafis với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

Hi. I have a design that needs some extremely light editing. The design is a 2 color design, I just need some words added to the bottom of the design/screens to read "womens empowerment group" in times new roman font... THATS IT! I will also need another design made which will go on the back of the tshirt... Its only going to say the persons name, also in times new roman font.... THATS ALSO IT!

The files I have are PNG files, so you should have illustrator or similar type of program to view and edit the files. You should have also have experience designing tshirts, and making files that are going to become screens. Obviously, I don't think this is alot of work to do, so my budget is very low. Please let me know your price and how soon it will be completed. Thanks!

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online