Design 6 (Six) Facebook Banners

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách ₹600 - ₹1500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 40

Mô Tả Dự Án

Need a 6 Facebook Banners with this size 851 x 315 pixels.

- Content, Image and logo will be provided.

- Sample image Atttached.(please do not copy, it has to be an oroiginal idea)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online