Design 6 (Six) Facebook Banners

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹600 - ₹1500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 35

Mô Tả Dự Án

Need a 6 Facebook Banners with this size 851 x 315 pixels.

- Content, Image and logo will be provided.

- Sample image Atttached.(please do not copy, it has to be an oroiginal idea)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online