Đã đóng

Design 6 (Six) Facebook Banners

Dự án này đã được trao cho omniscient04 với giá ₹650 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

Need a 6 Facebook Banners with this size 851 x 315 pixels.

- Content, Image and logo will be provided.

- Sample image Atttached.(please do not copy, it has to be an oroiginal idea)

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online