Còn mở

Design a Small Banner for Ecomm Website

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹19674 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Hello, I am looking for a designer who can design small banners for me on regular basis.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online