Đã đóng

Design Smart TV App Mockup

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $565 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

Require Home Appliances Samsung Smart TV Tizen App Mockup for app third party proposal, firstly we would start with 6-7 full mockup app screens for required presentation, then if presentation accepted we would complete with the whole project with slicing & psd.

Designs should follow Samsung Smart TV Tizen Guideline & Caph UI Framework through the following :

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

App Website: [url removed, login to view]

Note: App will be in English & Arabic, so we could work on English and transform to Arabic.

Need product images to be clear & big as in website.

Screens would be discussed later in details, but here is brief :

- Splash Screen.

- Home Screen with main product slider & popular products.

- Categories Screen.

- Product detail Screen.

- Search Screen.

- Cart Screen.

- Login popup - Hub preview

Note: project files should be handled in private way Non-Disclosure Agreement.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online