Đã đóng

Design a Start=Up Pitch Deck in Powerpoint

Dự án này đã được trao cho DezineGeek với giá $100 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $75 CAD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Hi designers,

I have a ppt (attached) and need to re-design it based on my identity/logo

my web site is [url removed, login to view]

I have this template

[url removed, login to view]

also I have 3000+ vector icons (AI format) that may be used in design

which I can provide it to you, so you select design / all items from here...

Thank you...

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online