Đã đóng

Design a Tattoo

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $227 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $50 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

In Your Highest Quality Of Work Only, I Need a Drawing Of "Blinds Forever, Forever Blinds". I Will Be Tatting This on my Back. In addition, To The Text Graphic You Create, these lines will follow:

Blinds and Shades Removal, Repair, and Installation

New and Existing Shade Motorization

Somfy Motor Installation and Programming

Manual -to- Motorize Conversion of Honeycomb and Roller Shades

Interior Shutter Installation and Louver/Slats Repair

Hunter Douglas Certified Installer!

Make It Make A Statement.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online