Đã đóng

Design Web App Mockup

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $168 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $180 USD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

Hi to all freelancer.

We are looking for a website designing team that could design 7 pages of our website.

Right now we have 1 page design ( home page) that we could provide you. you will convert it into html after that we will guide you to design psd for other pages as you will complete PSD design you will sent it to us for approval after approval you will convert all pages into html. Design should be responsive and you will use copyright free images.

Please note: we need it urgent only bid if you can do it fast.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online