Đã hoàn thành

Design a Website - Milestone 1 (environment setup)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi king18yat với giá $200 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

1) Create general infrastructure on AWS or Azure - Create one web page with one field that sends data to a data table .. Just a quick skeleton

2) Manage code setup so that I have control in the future who has and does not have access to the code

3) register website address + app name. will need help to figure out whats out there.. need help here

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online