Đã đóng

Design a Website Mockup

Dự án này đã nhận được 65 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $447 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

We are developing an marketing booklet for our patients in a medical practice. It is for a plastic surgery practice focusing on breast reconstructions and other aesthetic procedures.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online