Design a Website Mockup

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 74

Mô Tả Dự Án

Need a graphic designer to create

1. logo - this needs consultation

2. color palette selection - this needs consultation

3. marketing material templates created - InDesign, Word, Excel, PowerPoint

4. Train staff to edit templates

Ideally, 1 day in-house visit to office location would be preferred to work on logo design and training staff.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online