Đã đóng

Design a Website Mockup -- 4

Dự án này đã được trao cho inspirad với giá $300 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $350 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

We would like a Dynamic & Appealing, but yet User Friendly & Interactive website for 1 company to be designed via WordPress.

Examples of some websites are as follows:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

We would like the job to be finished within 7 days after project is awarded. We will provide Pictures, Company Logo, & Contents.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online