Đã đóng

Design a Website Mockup

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $168 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I am looking for a graphic designer. I have a 120 page ebook that has been designed in Indesign, that I am compressing down to around 50 pages. Mostly it involves just removing pages from the ebook, though some of the content needs to be edited also. I have written out these edits, so all you would need to do is copy and paste the new content. The graphic designer must be very efficient at using the Indesign software and also have great written and verbal English skills.

I would like this project to be completed within the next 5 days.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online