Đã đóng

Design a Website Mockup

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là zł302 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł30 - zł90 PLN
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hello,

I'm looking for creative person who can upgrade design of my site [url removed, login to view]

To make this task you have to now css and tpl files editing.

Please find below instruction from my script how to edit design:

"How to change the wording or the design by myself?

Feel free to modify the .css file and any .tpl file in the /tmpl/ folder with your favorite html editor to make the user and the general areas suit your needs.

You cannot change or modify the .php files, they are Zend-encoded.

We do not pass or distribute our scripts' source to our customers in any way for the security reasons. So if you want to make any changes to the script you'll have to order this job from us."

I will give you access to cpanel and then you will start work.

For example here you have really nice design :

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online