Đã đóng

Design a Website Mockup

Dự án này đã nhận được 93 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $150 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 NZD
Tổng đặt giá
93
Mô tả dự án

Landing page wanted

savethousands will be the main heading

Text to be included

Considering selling property and want to save thousands on your real estate fees?

We help you find the best agent at the best price for FREE and SAVE you thousands.

must have

• Room / box to commence chat

• Pictures / video

• Simple and clean

Need unlimited changes needed but wont abuse it.

Websites I like the landing page of

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online