Đã đóng

Design a Website Mockup

Dự án này đã nhận được 147 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $432 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
147
Mô tả dự án

Hi

i need someone to design a website for me

The website should be in basic HTML format with about 4-5 pages website,

other job will be given to the freelancer for the maintenance of the website.

Interested freelancer should contact me

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online