Đã đóng

Design a Website Mockup

Dự án này đã nhận được 74 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM9192 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM3750 - RM11250 MYR
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

this project is the sample design for hotel website

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online