Đã đóng

Design a Website Mockup

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $526 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

Hi, we are an international students agency looking to enhance our online presence.

This is our actual website [url removed, login to view]

We want to make something like this [url removed, login to view]

But one page website, with less clickable things.

We need this ready in less than 3 weeks as we are launching a new campaign that needs to be out in a month.

If this is something you could do, we would love to hear from you. Please send us your portfolio and we will contact you.

Thank you!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online