Còn mở

Design a Website Mockup and provide the html pages for it

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $175 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

We are looking for a freelancer to design a mockup of an interactive loop website to enable teachers and students to engage with loop activities in different subjects using a drag and drop feature. You must be able to provide the html pages for this project. I have attached some files with ideas of the homepage, user page, sign in page and register page. There is also an attached document on some required functionalities.

Recommendations are welcomed.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online