Còn mở

Design a Website on photoshop then implement on wordpress

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $170 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

ONLY BID IF YOU CAN START RIGHT AWAY:

I need someone who can design a site on photoshop then build it on wordpress.

The site is simple and i have an idea of how it should look

but please ONLY BID IF YOU CAN SHOW ME A SITE BUILT BY YOU ON WORDPRESS WITH THE PHOTOSHOP OF THE SITE

Max bid is 100usd.

Good luck!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online