Đã đóng

Design a Wedding Logo

Dự án này đã được trao cho mastasoftware với giá $18 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

I am going to need a professional logo design for my wedding. Required a very cool modern design with professional font. I have some ideas on how it should be but any suggestion on actual trend could be valid.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online