Đã hoàn thành

Design a Word Template

Dự án này đã kết thúc thành công bởi kritik24 với giá $222 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

Hi.

I need help to design a word template. I have done a good mockup in another program now I just need help to add it all into words.

The template will be approx 55 pages and will include images, symbols and text.

If you are good at word this will be a pretty easy job!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online