Đã hoàn thành

Design a business Facebook Banner and Profile photo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi isurusampath với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

My FB page is outdated. The images look old - I'd like to freshen it up with a new banner which incorporates my logo as well as an image that I have (but I'm also open to your suggestions). I can provide the website and FB page details upon request. It's not a difficult job for someone with design skills.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online