Đã đóng

Design extract

Dự án này đã được trao cho jacob7216 với giá ₹1150 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Extract images from psd. I have 20 PSD from which all images has to be extracted for iOS and Android mobile app development

For Example in this psd , extract icons of Email-Id, Register as Student , Password, Re-enter your Password , Image Profile , Background Images in different resolutions.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online