UI Design for iOS app

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $100 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

Hi, I have a design in ionic framework I need it for iOS native.

Attached are the files please let me know your time and quote.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online