Đã đóng

UI Design for iOS app

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $103 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $100 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Hi, I have a design in ionic framework I need it for iOS native.

Attached are the files please let me know your time and quote.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online