Đã hoàn thành

Ui Design for mobile app

Dự án này đã kết thúc thành công bởi kulization với giá $80 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

- Chat room App for iOS & android

- 5 pages design

- export design file format in psd

- need export in png for each icon / button

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online