Đã đóng

Design a high quality scientific brochure with canva.com. Immediate start

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £13 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £15 GBP / hour
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Prepare a one page brochure using canva.com. High quality, scientific brochure. I have a pdf.

Requirements:

* must be available now

* must show previous examples of work

* must use [url removed, login to view] (let me know if you have experience)

* must have Skype

Scientific background preferred.

Please start your proposal with "XXX" to show you have read the brief. Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online