Design a high quality scientific brochure with canva.com. Immediate start

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £15 GBP / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 43

Mô Tả Dự Án

Prepare a one page brochure using canva.com. High quality, scientific brochure. I have a pdf.

Requirements:

* must be available now

* must show previous examples of work

* must use [url removed, login to view] (let me know if you have experience)

* must have Skype

Scientific background preferred.

Please start your proposal with "XXX" to show you have read the brief. Thanks.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online