Đã đóng

Design an html5 Banner using Adobe edge animate cc in 1 hour

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $6 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Design a Simple html5 banner using adobe animate CC with four images (300x300px) for use on google double click (DFP).. The banner should be clickable i.e have a click tag redirect to www.google.co.zw. You can validate the banner here>>[url removed, login to view] The animation should be as is in the attached files i.e the delay. It should also be as simple as is in the animation example provided

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online