Đã đóng

Design a logo

Dự án này đã được trao cho PixelAgeShell với giá $72 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

I need a logo designed. I have a wood working business and looking to expand and I thought this would definitely help me head in the right direction. I already sort of have a design so I don't know how this works but I want to see if someone can make this sketch come to life. Just contact me and I can send you a pic!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online