Design a logo

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £250 - £750 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 129

Mô Tả Dự Án

I need a logo designed. I need a logo designed for a new business called Studiodog which willl be a commercial and product photography studio. I'm looking for a clean sharp fun modern logo with the words studio dog and also a graphic of a dogs head in a circle. I want the graphic to be strong as when people see just the graphic part not the logo they will know it's Studiodog. I like neutral colours greys etc but I understand the importance or colour so maybe a nice mid blue somewhere the website will be a white background. I'm open to ideas.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online