Đã đóng

Design a logo

Dự án này đã nhận được 129 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £329 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
129
Mô tả dự án

I need a logo designed. I need a logo designed for a new business called Studiodog which willl be a commercial and product photography studio. I'm looking for a clean sharp fun modern logo with the words studio dog and also a graphic of a dogs head in a circle. I want the graphic to be strong as when people see just the graphic part not the logo they will know it's Studiodog. I like neutral colours greys etc but I understand the importance or colour so maybe a nice mid blue somewhere the website will be a white background. I'm open to ideas.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online