Đã hoàn thành

Design a logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sesterhuizen với giá $50 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
151
Mô tả dự án

I need a logo designed. I'm just starting a massage therapy business called Advanced Muscular Therapy

I'm looking for a logo that can be used on cards, stationary, and in a format for t shirt printing

May even consider a deal with business card design as well

I love creativity and unique ideas that are clean and very easy to read.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online